Hrb – geografický stred Slovenska, ktorý ponúka jedinečné výhľady na veľkú časť našej krajiny

V očarujúcej prírode na rozhraní Veporských vrchov a Poľany sa nachádza vrch Hrb (1 256 m). Je považovaný za geografický stred Slovenska. Zo samotného vrchu sú jedinečné a krásne výhľady. Vrchol Hrbu tvorí impozantné, miestami až 40 metrov vysoké skalné bralo, spadajúce kolmou stenou na sever a západ. Dnes vás pozývame práve sem.

Hrb

Hrb je geografickým stredom Slovenska, vypočítaným pomocou geometrických priesečníkov. Leží nad obcou Strelníky, približne 15 km juhozápadne od Brezna. Nachádza sa v severnej časti pohoria, v geomorfologickom podcelku Vysoká Poľana. Vrch leží v Banskobystrickom kraji, v okrese Banská Bystrica a v katastrálnom území obce Ľubietová. Je súčasťou národnej prírodnej rezervácie Ľubietovský Vepor, patriacej do CHKO Poľana. Najbližšími sídlami sú západne situované Strelníky a Ľubietová a severovýchodne ležiace Osrblie.

Opis

Hrb je súčasťou hrebeňa, ktorý vedie cez Hájny grúň a Vepor severným smerom na Čierťaž. Vrchol tvorí impozantné, miestami až 40 metrov vysoké skalné bralo, spadajúce kolmou stenou na sever a západ. Tvorí spoločný masív s južne ležiacim Veprom (1 277 m n. m.), západným susedom je Ostrý grúň (1 032 m n. m.) a Jeleňová (1 174 m n. m.) a severným vrch Žliabky (1 128 m n. m.). Oblasť patrí do povodia Hrona; západné svahy hrebeňa odvodňujú prítoky Hutnej, východné prítoky Osrblianky. Vrcholom prechádza Rudná magistrála.

Trasa

Východiskovým miestom výstupu na Hrb, do ktorého sa zbiehajú turistické trasy z rôznych miest, je  Chata pod Hrbom, ktorá stojí na lúke priamo pod impozantným skalným vrcholom. Ku chate vedú turistické chodníky z obce Predajná, z Brusna, Lopeja, Chvatimecha či Ľubietovej. Výstup od chaty je po červenej značke, cez lúku a následne strmo cez les a skalné stupne. Čas výstupu je približne 30-40 min. Priemerne trasa zaberie celkovo (výstup a zostup) asi 4 hodiny mierne náročnej turistiky. Pokiaľ sa z túry nechcete vracať rovnakou trasou, môžete pokračovať z Hrbu na Vepor a cez Jasenovú a Mincu prejsť na Strelníky.

Výhľad

Z vrcholu Hrbu môžete obdivovať výhľad na západnú časť hrebeňa Nízkych Tatier (od Prašivej po Ďumbier). Za dobrej viditeľnosti je možné vidieť aj Kráľovu hoľu či štíty Vysokých Tatier. Opačným smerom je vidieť Veľkú Fatru, Kremnické vrchy a Vtáčnik. Hrb je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Ľubietovský Vepor, ktorá zahŕňa prakticky celú vrcholovú časť masívu, pripomínajúcu chrbát divej svine (z toho aj označenie Vepor). Na ploche takmer 125 hektárov sa tu chránia nielen krajinársky zaujímavé a jedinečné partie andezitového hrebeňa, ale najmä pôvodné horské lesné porasty so zachovaním prirodzených vegetačných stupňov. Zmiešané lesy sa druhovo skladajú najmä z buka, jedle a smreku s prímesou javora horského a jarabiny. Často majú charakter pralesa a tomu zodpovedá aj druhové zloženie a pestrosť fauny, ktorá ju obýva.

Poloha

Obec: Ľubietová

GPS: 48.73033, 19.45692

Autobusové spojenie: linky 107 Zvolen-Banská Bystrica-Brezno, 110 Banská Bystrica-Podbrezová-Brezno, 606 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča-Podkonice-Moštenica-Hiadeľ-Brusno-Pohronský Bukovec

603425 Osrblie-Jasenie-Predajná-Nemecká-Banská Bystrica

Mapa: Klikni SEM, alebo na obrázok mapy

Foto: Jozef Sliacky, Datamatrix Photography – Norbert Kuklovsky

Za pomoc ďakujeme:  František Kovár

Hrb – geografický stred Slovenska, ktorý ponúka jedinečné výhľady na veľkú časť našej krajiny

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest