26. 7. 2022 (utorok) EYOF 2022 – cyklistické preteky (časovka) – dopravné obmedzenia

Počas konania pretekov v čase do 10:00 do 14:00 hod.a od 16:00 do 19:00 hod. dôjde k úplnému vylúčeniu premávky na niektorých cestách a miestnych komunikáciách.
Autobusové linky budú premávať s nasledovnými úpravami:

Dotknuté linky MHD

Linka 24 – Mládežnícka-Strieborné námestie-Starohorská otočka a späť:
● linka bude premávať obchádzkou cez „Rudlovú“, „obchvat R1“, „Tajovského, park“,

zastávky „Sásovská cesta“, „Sásová, ihrisko“, „Na Karlove“, „Komenského“, „Severná“, „Lazovná“, „Strieborné námestie“ nebudú v uvedenom čase obsluhované,
linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať na zastávkach „Tajovského, park “, „Ďumbierska, ŠZŠ“, „Ďumbierska, ZŠ“, a „rázcestie Rudlová“.

Linka 25 – Rooseveltova nemocnica-Strieborné námestie-Starohorská otočka a späť:
● linka bude v čase premávať obchádzkou cez „Rudlovú“, „obchvat R1“,
zastávky „Sásovská cesta“, „Sásová, ihrisko“, „Na Karlove“, „Komenského“, „Severná“, „Lazovná“, „Strieborné námestie“ nebudú v uvedenom čase obsluhované,
linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať na zastávkach „Ďumbierska, ŠZŠ“, „Ďumbierska, ZŠ“ a „rázcestie Rudlová“.

Linka 27 – Gaštanová-Strieborné námestie-Starohorská otočka a späť:
● linka bude v čase premávať obchádzkou cez „Rudlovú“, „obchvat R1“,
zastávky „Sásovská cesta“, „Sásová, ihrisko“, „Na Karlove“, „Komenského“, „Severná“, „Lazovná“, „Strieborné námestie“  nebudú  v uvedenom čase obsluhované,
linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať na zastávkach „Ďumbierska, ŠZŠ“, „Ďumbierska, ZŠ“ a „rázcestie Rudlová“.

Linka 33 – THK otočka-H.Vajanského-Strieborné námestie-Jesenský vŕšok-Námestie slobody-Železničná stanica-Senica otočka a späť:
● linka bude v čase premávať obchádzkou cez „Štefánikovo nábrežie“,
zastávky „Europa SC“, „Strieborné námestie“, „Lazovná“, „Severná“, „Komenského, PF UMB“, „Jesenský vŕšok“, „Kollárova rázcestie“, „Skuteckého“ nebudú v uvedenom čase obsluhované,
linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať na zastávkach „Štefánikovo nábrežie“, „Národná“ a „Štadlerovo nábrežie“.

Linka 35 – Železničná stanica-Námestie slobody-Jesenský vršok-Strieborné námestie-Skubín otočka a späť,
Linka 36 – Železničná stanica-Námestie slobody-Jesenský vršok-Strieborné námestie-Mlynská otočka a späť:
● Linky budú v čase premávať obchádzkou cez „Námestie H. Vajanského“
,
zastávky „Strieborné námestie“, „Lazovná“, „Severná“, „Komenského, PF UMB“, „Jesenský vŕšok“, „Kollárova rázcestie“, „Skuteckého“ nebudú v uvedenom čase obsluhované,
linky budú počas obchádzky mimoriadne zastavovať na zastávkach „Štefánikovo nábrežie“, „Národná“ a „Štadlerovo nábrežie“.

Linka 43 – Srnková-Železničná stanica-Námestie slobody-Jesenský vršok-Uľanka otočka a späť:
● linka bude v čase  premávať obchádzkou cez „Tajovského, park“,
zastávky „Jakub, rázcestie“, „Jakub, kostol“, „Jakub, ihrisko“, „Kostiviarska, rázcestie“, „Kostiviarska, Jelšová“, „Kostiviarska, železničná stanica“, „Na Karlove“, „Komenského“, „Komenského, PF UMB“, „Jesenský vŕšok“, „Kollárova rázcestie“, „Skuteckého“ nebudú v uvedenom čase obsluhované,
 linky budú počas obchádzky mimoriadne zastavovať na zastávkach „Štefánikovo nábrežie“, „Národná“, „Štadlerovo nábrežie“ a „Tajovského, park“.

Linka 80 – Viestova-Železničná stanica-29.augusta-Ďumbierska ZŠ-Stará Sásová-Strieborné námestie-Rooseveltova nemocnica a späť:
● linka bude v čase  premávať obchádzkou cez „obchvat R1“,
zastávky „rázcestie Rudlová“, „Ďumbierska, ZŠ“, „Stará Sásová“, „Hlboká“, „Garbanka“, „Sásová ihrisko“, „Na Karlove“, „Komenského“, „Severná“, „Lazovná“, „Strieborné námestie“ nebudú  v uvedenom čase obsluhované.

Linka 90 – Pieninská-Karpatská-Strieborné námestie-Krematórium a späť:
● linka bude v čase  premávať obchádzkou cez „Rudlovu“, „obchvat R1“, „Tajovského, park“
zastávky „Sásovská cesta“, „Sásová, ihrisko“, „Na Karlove“, „Komenského“, „Severná“, „Lazovná“, „Strieborné námestie“  nebudú  v uvedenom čase obsluhované,
 linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať na zastávkach Tajovského, park “, „Ďumbierska, ŠZŠ“,  „Ďumbierska, ZŠ“, a „rázcestie Rudlová“.

Z dôvodu predĺženia trás niektorých liniek MHD počas obchádzky môže dôjsť ku meškaniu spojov. Cestujúcim odporúčame pri plánovaní ciest v uvedenom čase, aby si vyhradili väčšiu časovú rezervu.

Dotknuté linky PAL

Linka 601454 – B.Bystrica,park.Mičinská-Uľanka-Harmanec,Strelnica-D.Harmanec-D.Harmanec,H.Harmanec:
● linka bude premávať obchádzkou cez „Tajovského, park“,
zastávky „Jakub, rázcestie“, „Jakub, kostol“, „Jakub, ihrisko“, „Kostiviarska, rázcestie“, „Kostiviarska“, „Medený Hámor“, „Lazovná“, „Strieborné námestie“   nebudú  v uvedenom čase obsluhované.
linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať na zastávke „Tajovského, park “.

Linka 601468 – Banská Bystrica-Špania Dolina-Dolný Harmanec-Staré Hory-Turecká a
Linka 601469 – Banská Bystrica-Donovaly-Ružomberok 
● linka bude premávať obchádzkou cez „Tajovského, park“,

● 
zastávky „Medený Hámor“, „Lazovná“, „Strieborné námestie“   nebudú  v uvedenom čase obsluhované,
● linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať na zastávke „Tajovského, park“.

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest