„Študuj dopravu“: Vo Zvolene sme sa stali súčasťou zaujímavého projektu

Pod záštitou ministra dopravy Slovenskej republiky sa vo Zvolene dňa 25.6. 2024 konalo podujatie s názvom Študuj dopravu. Cieľom bolo priblížiť žiakom, ale aj ostatnej verejnosti možnosti stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti dopravy. Žiaci mali možnosť zažiť nevšedné dopoludnie s viac ako dvadsiatimi hosťami z oblasti dopravy, atraktívne prezentujúcimi svoju profesiu. Spoločnosť Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. patrila medzi nich.

Dôvodom realizácie projektu je vážny nedostatok niektorých profesií, ktorý sa v nasledujúcich rokoch ešte prehĺbi. Preto sa spojili rezortné ministerstvo, zamestnávatelia a školy aby sa spoločnými silami pokúsili tento problém riešiť a osloviť rodičov, žiakov základných škôl a výchovných poradcov za účelom propagácie štúdia dopravných študijných a učebných odborov, pretože absolventov týchto odborov nečaká Úrad práce, ale istota zamestnania. Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene v spolupráci s Regionálnym centrom kariéry BBSK pripravila akciu, ktorú sa naozaj oplatilo navštíviť. Sme radi, že sme sa stali jej súčasťou.

🚥

Štúdium v oblasti dopravy je, samozrejme, aj v záujme zamestnávateľov, preto sme s potešením prijali ponuku zúčastniť sa projektu Študuj dopravu. Žiaci pomocou neho získavajú prehľad o množstve povolaní, ktoré sú v doprave potrebné. Zároveň sa dozvedia viac o možnostiach uplatnenia sa v tomto atraktívnom sektore. Doprava a logistika sú spolu úzko späté a previazané a dnes si asi nikto nevie predstaviť kvalitné logistické projekty bez dostatočnej podpory dopravných služieb. O pravdivosti tohto tvrdenia sa mohli presvedčiť všetci návštevníci podujatia Študuj dopravu. Mnohých možno prekvapilo, koľko odvetví sa bez dopravy nezaobíde. Už dávno sem nepatrí len autobusová, vlaková a kamiónová pracovná sféra. Bez dopravy sa nezaobídu silové a bezpečnostné zložky štátu, záchranári, logistické a prepravné centrá, obchodníci, stavebníci, servisné centrá a mnoho mnoho ďalších.

🚥

Hlavným organizátorom podujatia Študuj dopravu bola Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene na čele so skvelou riaditeľkou, pani Ing. Romanou Trnkovou. Tá v úvode privítala vzácnych hostí. Za Banskobystrický samosprávny kraj otváral podujatie pán Mgr. Mikuláš Pál, podpredseda za oblasť školstva, športovej infraštruktúry a zamestnanosti. Za mesto Zvolen pán Ing. Ľubomír Zdút – Šťastný, viceprimátor. Všetci traja vo svojich príhovoroch zdôraznili radosť z toho, že sa podujatie uskutočňuje práve vo Zvolene. Zvolen je totiž aj v učebniciach označovaný ako významný dopravný uzol. A je to naozaj pravda. Dostupnosť Zvolena je vynikajúca z celého Slovenska, či už autobusom, vlakom alebo autom. Navyše železničná a autobusová stanica stoja v bezprostrednej blízkosti budovy univerzity a internátov.

🚥

V rámci Slovenska je najväčší dopyt po dopravných službách z prostredia cestnej dopravy. Táto dosahuje dlhodobo najväčší podiel na prepravných výkonoch. Podobná situácia je v celej Európe. Aj tu dominuje cestná doprava. Na Slovensku je zároveň druhou najvyužívanejšou dopravou železničná doprava. Cestná aj železničná doprava však aktuálne zažívajú vážny nedostatok profesií, súvisiacich s ich činnosťou. Nepatria sem len vodiči a rušňovodiči, ale aj dispečeri, mechanici, elektromechanici, systémoví administrátori, špeditéri a podobne.

Minister dopravy Slovenskej republiky Jozef Ráž prednedávnom zdôraznil: „Štúdium dopravy má rozhodne budúcnosť. Chceme motivovať mladých ľudí, aby sa vybrali práve týmto smerom. Snažíme sa zlepšovať podmienky v slovenských spoločnostiach tak, aby boli atraktívne pre nových potenciálnych zamestnancov. Verím, že na podujatie Študuj dopravu zavíta čo najviac žiakov a študentov a že ich sektor dopravy zaujme.“ 

🚥

Mgr. Miroslava Kornošová, marketingová manažérka SAD Zvolen, bola poverená zabezpečiť na podujatí Študuj dopravu prezentáciu našej dopravnej spoločnosti. Prezradila nám: „Spoločnosť Slovenská autobusová doprava Zvolen podporuje vzdelávanie a rozvoj mladých talentov. Je nad slnko jasnejšie, že investícia do vzdelania je investíciou do budúcnosti nielen našej firmy, ale aj celého spektra dopravy. Sme veľmi radi, že práve vo Zvolene je škola, ktorá už takmer 55 rokov vychováva spoľahlivých pracovníkov nášho sektoru. Verím, že spolupráca so Strednou priemyselnou školou dopravnou sa bude naďalej rozvíjať.“

🚥

„Študuj dopravu“ bolo prezentované ako zážitkovo – edukačné podujatie: Návštevníkov okrem iného čakal simulátor prevrátenia vozidla, simulátor jazdy vlakom či malé dopravné ihrisko. Mohli si prezrieť autobus, kamión, historický vlak, techniku Ozbrojených síl SR, Banskobystrickej regionálnej správy ciest, elektroautá, historické veterány, vozidlá automobilových pretekárov a mnoho ďalšieho. Zároveň sa dozvedeli pri každej zastávke zaujímavosti o každom druhu dopravy.

Jednotlivé školy sa navyše zapojili do súťažného kvízu o ceny. Úlohou žiakov bolo pozorne počúvať pri jednotlivých „zastávkach“ (prezentáciách vystavovateľov) a potom odpovedať na otázky. Ocenenia boli rôzne. Spoločnosť Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. pripravila pre víťaznú triedu voucher na školský výlet do kúpeľov Sliač so sladkým prekvapením.

Rozhovor

Pri našom pavilóne sa pristavila na chvíľu aj pani riaditeľka zvolenskej dopravnej priemyslovky Ing. Romana Trnková. Plánovaná chvíľa sa nakoniec predĺžila z jednoduchého dôvodu: zarozprávali sme sa…

🎤

Pani riaditeľka, k Dopravnej škole vo Zvolene mám osobný vzťah, keďže som v nej pred rokmi študoval. Pamätám si na slová môho triedneho profesora, ktorý vždy zdôrazňoval, že navštevujeme prestížnu školu. Ako vidím tá „prestížnosť“ za tie roky pretrvala…

Samozrejme som rada, že tomu tak je. Ale bez kvalitného profesorského zboru a, samozrejme, žiakov, ktorí sú okrem zvedavosti aj zdravo ctižiadostiví, by sa to dosiahnuť nedalo. A zároveň som rada, že tak, ako vás, stretávam mnohých bývalých absolventov našej školy, ktorí doprave zostali verní. a ktorým sa darí. Tieto stretnutia sú ozajstným dôkazom, že naša práca má zmysel.

🎤

Dosť často sa z médií dozvedáme, že sú to práve žiaci vašej školy, ktorí vyhrávajú v ceny v rôznych súťažiach nielen na Slovensku. Určite vás to napĺňa hrdosťou. Je však za tým veľmi veľa práce. Máte nejaký návod, ako dosiahnuť úspech?

Nie, návod nemám. Viem však jedno. Vzťahy v našej škole boli odjakživa veľmi bezprostredné, takmer rodinné. A tak je tomu aj dnes. Našich študentov máme naozaj radi a snažíme sa im pomáhať v každej školskej a mnohokrát aj v mimoškolskej činnosti. A ono sa to potom odzrkadlí na výsledkoch. Doba je taká že dnes mnohí pedagogickí pracovníci skôr dúfajú v to, že sa ich žiaci v živote nestratia – no a my na našej škole svojim študentom doslova veríme. Máme na škole množstvo talentov. Človeka tie výhry naozaj vždy nesmierne tešia. A mňa teší dvojnásobne aj to, že častokrát zabodujeme aj v oblastiach, ktoré na prvé počutie nemajú s dopravou nič spoločné. Napríklad pred pár týždňami sa stal náš skvelý Jakub Kmeťko druhým najlepším nemčinárom na Slovensku. Získal 2. miesto v Celoštátnom kole Olympiády v nemeckom jazyku. To sú doslova opojné momenty, ktoré hrejú pri srdci. Úspech je nákazlivý.

Riaditeľka zvolenskej dopravnej priemyslovky Ing. Romana Trnková pri našom pavilóne

🎤

V „mojich časoch“ boli na vašej škole tri študijné odbory: Prevádzka automobilovej dopravy, Elektrická trakcia a koľajové vozidla v železničnej doprave a Železničná doprava a preprava. K nim pribudol odbor Prevádzka a údržba dopravných prostriedkov. Škola bola výsadou žiakov mužského pohlavia, hoci v našej triede bolo deväť dievčat z počtu 33 študentov. Dnes vidím, že sa počet dievčat zvýšil a navyše pribudli aj nové študijné odbory…

Pravda. Odbor Prevádzka a ekonomika dopravy zahŕňa moduly: cestná doprava, logistika a železničná doprava. Potom je tu odbor Technika a prevádzka dopravy, ale máme aj študijný odbor Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách. Práve tento je výsadov chlapcov, aj keď musím povedať, že jediná študentka, ktorá ho navštevuje, doslova „váľa“, čo sa elektrotechniky týka. Ale máte pravdu, dnes už školu navštevuje viac študentiek, ako tomu bolo kedysi dávno. No ak si to zoberiete aj z „vášho“ hľadiska ako dopravcu – kedysi nejazdili ako vodičky autobusov ženy a dnes ich vidno za volatom autobusu nielen tu vo Zvolene na MHD, ale aj na ostatných vašich závodoch aj na prímestskej doprave.

🎤

Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene za desaťročia od svojho vzniku pripravila na život viac ako 18 000 maturantov. Mnohí z nich zostali verní doprave. Viem to podľa toho, že naša bývalá trieda sa pravidelne stretáva a rozprávame sa aj o tom, kde kto pracuje. Ešte v časoch ČSAD mala naša spoločnosť enormný záujem o vašich absolventov. A je tomu tak aj doteraz. Po ťažších kovidových časoch postupne opäť nadväzujeme na úzku spoluprácu s vašou školou. Podujatie Študuj dopravu je toho príkladom. Časť vašich žiakov pravidelne praxuje v našich závodoch. Ale budeme sa tešiť, keď nás prídete so žiakmi navštíviť napríklad na exkurziách. My by sme zasa mohli prísť do vašej školy na besedu so žiakmi. Sám si pamätám z čias môjho štúdia, že takéto besedy na škole bývali pravidelne nielen so zamestnancami ČSAD, ale aj ČSD, LIAZ, ŽOS…

To by som bola naozaj rada. Veď kto iný vie rozprávať o dopravných profesiách lepšie, ako odborník „od fachu“? Zasvätiť študentov do problematiky dopravy z vášho pohľadu by určite bolo pre našich študentov bonusom. Naša škola je známa aj tým, že sa zapája do projektov venujúcich sa neformálnemu vzdelávaniu. Študenti tak nadobudnú zručnosti, ktoré im v budúcnosti pomôžu nielen v profesijnom, ale aj osobnostnom raste. Máme dokonca kariérneho poradcu, ktorý vie podchytiť v človeku to dobré, čo môže využiť v budúcom pracovnom živote. Spojením týchto prvkov by mohol proces výuky dostať zaujímavú pridanú hodnotu. Školský rok sa práve končí. Ale bola by som rada, ak by sme spoločne pre našich študentov pripravili niekoľko stretnutí s vašimi pracovníkmi. Ale pripomínam – naši žiaci sú naozaj zvedaví (smiech).

Mgr. Mikuláš Pál, podpredseda BBSK za oblasť školstva, športovej infraštruktúry a zamestnanosti v obkľúčení našich kolegýň

🎤

Na záver nášho rozhovoru by som vám chcel poďakovať za perfektnú organizáciu dnešného podujatia. Za seba musím povedať, že pri niektorých „stánkoch“ som strávil dlhé minúty. Veď kedy má bežný smrteľník možnosť detailne sa zoznámiť napríklad s technikou silových zložiek Slovenska, alebo s najnovšími trendmi v elektrodoprave? Naozaj si zaslúžite obdiv.

Ďakujem krásne. Mám tu skvelý organizačný tím z našej školy, počasie nám vyšlo na jednotku, záujem návštevníkov naozaj teší… čo viac si môžem priať? Radosť je o to väčšia, že okrem organizovania tu aj naša škola vystavuje. Napríklad malé detské ihrisko. Ale tiež aj simulátor prevrátenia vozidla, ktorý je dielom našich študentov.

K čomu slúži tento simulátor?

Ide vlastne o trenažér, ktorý simuluje reálne prevrátenie vozidla. Ono to vždy vo filmových naháňačkách vyzerá efektne – auto s kaskadérom sa prevráti, diváci žasnú… Reálny život však nie je film. Ten nezmažeš, ani nepretočíš späť a nepôjdeš odznovu. Simulátor prevrátenia vozidla každému záujemcovi reálne ukáže, čo sa s vodičom deje, ak sa počas automobilovej havárie jeho „štvorkolesový tátoš“ prevráti.

Poďakovali sme sa za rozhovor a vzápätí nám pani riaditeľka dokázala, že svojim žiakom naozaj verí a ich dielo – simulátor prevrátenia vozidla vyskúšala na vlastnej koži (viď obrázok).

Na záver…

Tesne predtým, ako podujatie „Študuj dopravu“ skončilo, pristavil sa pri našom autobuse malý chlapec. Zistili sme, že sa volá Tomáško Veselý, má trinásť rokov a je zo Zvolena. Keďže akcia bola primárne určená pre ôsmakov základných škôl, nemal šancu sa na ňu dostať so svojou triedou. „Takmer som to nestihol,“ povedal nám šťastný, že sme ešte na mieste: „Dnes sme ešte museli odovzdávať knihy a veľmi dlho to trvalo…“ Tomáš nás ohúril svojimi vedomosťami. Vedel, ktorý typ autobusu, jazdí na tej – ktorej linke MHD a to nielen podľa značky Scania či Volvo, ale aj podľa ich dĺžky. „Mne sa páčia všetky autobusy, ktoré premávajú vo Zvolene,“ vraví. No a na našu otázku, či by chcel niekedy v budúcnosti na nejakom z nich jazdiť, odpovedal jednoznačne – áno. Tak tomuto sa povie príjemný záver akcie. 😉

Nezabudnite si pozrieť našu bohatú fotogalériu z podujatia
👇


Fotogaléria

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest