História autobusovej dopravy na Novom Zélande

Prvý novozélandský „autobus“ jazdil v meste Nelson v roku 1862 na linke dlhej 1 km medzi mestom a prístavom. Bolo to ťažké drevené vozidlo ťahané koňmi po koľajiskách. Začiatky ozajstnej dopravy autobusmi boli v tejto ostrovnej krajine naozaj zaujímavé. Vydali sme sa po ich stopách.

Na začiatku 20. storočia malo niekoľko novozélandských miest „pravekú“ električkovú alebo autobusovú sieť. No väčšina z vtedajších vozidiel  na prepravu osôb bola stále ťahaná koňmi. Boli síce nejaké pokusy  o modernizáciu priemyslu, tieto boli však  náhodné a väčšinou neúspešné. Mnohé z prvých autobusov boli v skutočnosti veľké autá.

Na vlne nového storočia

Medzi prvých autobusových priekopníkov patrili Hot Lakes Transport Company (Rotorua) a Mount Cook Motor Company, ktorí začali voziť cestujúcich medzi Aucklandom a Rotoruou, využívajúc prispôsobené viacmiestne vozidlá poštovej služby.

Autobus Newman Brothers s poštovými vakmi, Nelson

Rok 1900 znamenal prvý významný technologický rozvoj v novozélandskom autobusovom a autokarovom priemysle zavedením „elektrickej“ električky v Dunedine.  Čoskoro po nej nasledovala prvá električka v Aucklande. Bolo to  v roku 1902.

Prvou organizáciou operátorov diaľkových trás a turistických služieb na Novom Zélande bolo združenie AARD Motor Services Association of NZ, založené v roku 1918. Už v tom čase bola odsúhlasená myšlienka zísť z koľajníc a prepravovať ľudí v čo najväčšom množstve kolesovými vozidlami – autobusmi.

20. roky 20. storočia

20. roky 20. storočia znamenali obdobie rastu a pokusov a omylov. Elektrobusy sa začali používať v mnohých mestách na Novom Zélande.  Električky zostali štandardnou ponukou mestskej hromadnej dopravy.

Od prevádzkovateľov autodopravy sa síce vyžadovalo, aby boli držiteľmi „preukazu“, ale pre osoby bezúhonného charakteru išlo iba o odovzdanie jednej libry miestnemu zastupiteľstvu.  To potom vystavilo potvrdenie, že dostyčný môže prevádzkovať dopravu. Do roku 1927 nebolo vodičovi autobusu na Novom Zélande potrebné byť držiteľom komerčného vodičského preukazu.

Po 1. svetovej vojne začali prosperovať rodinné autobusové podniky a začali sa zlepšovať podmienky na cestách. Zavedenie školskej dopravnej politiky ministerstva školstva v roku 1924 – bezplatná autobusová doprava pre školákov vzdialených viac ako 3,2 km od ich najbližšej školy – tiež prinieslo príležitosť (ako aj konkurencieschopnejšie nastavenie mysle) pre začínajúce spoločnosti.

Konkurencia (?)

Novozélandské železnice brali na vedomie tieto nové „autobusové“ spoločnosti opatrne, ale zmierili sa s nimi. Dokonca ich nepovažovali za konkurenciu,  pokiaľ sa sústredili na trasy, ktoré neboli obsluhované železničnými spojmi. A nakoniec v 20. rokoch minulého storočia železničná doprava vytvorila vlastnú autobusovú dopravu. Spoločnosť Novozélandské železnice začala od roku 1926 kupovať autobusové spoločnosti a formovať vlastný biznis na cestách.

Vznik BCA (Bus & Coach Association)  sa začal v 20. rokoch 20. storočia, keď vtedajšia vláda umožnila miestnym orgánom obmedziť vstup do odvetvia osobnej dopravy zákonom o motorových vozidlách z roku 1926. Rýchly nárast súkromných autobusových spoločností bol pre miestne orgány, ktoré investovali obrovské sumy do svojich vlastných električkových a autobusových spoločností faktom, ktorý sa nedal akceptovať. Napriek tomu bola doprava vo väčších mestách v réžii mnohých autodopravcov, ktorí ponúkali rôzne služby aj rôzne ceny.

Autobusový priemysel si uvedomil, že na prežitie v oveľa regulovanejšom prostredí je potrebné spolupracovať.

Úspech Združenia motorových služieb (Motor Services Association), hlavne na Severnom ostrove, viedol v roku 1924 k založeniu turistických služieb aj na Južnom ostrove (White Star Tourist Services ).

Municipal Bus Station late 1940’s

30. roky 20. storočia

Zákon o motorových súpravách z roku 1926 a zákon o licenciách na prepravu z roku 1931 znamenali v priemysle obrovský balík nariadení.

Všetci prevádzkovatelia autobusov teraz prakticky čelili rovnakým zákonom. Preto malo zmysel spojiť sily, aby sa výzvam spoločne postavili. Organizovaná autobusová doprava bola prvýkrát zaregistrovaná 9. júna 1931 ako New Zealand Motor Omnibus Proprietors Association Inc (MOPA).

Prvá národná konferencia majiteľov autobusových spoločností sa konala vo Wellingtone 13. júna 1931. Za prvého prezidenta bol zvolený Norman Bell z Bell Bus Company vo Wellingtone a na tomto prvom zasadnutí prevádzkovatelia vydali niekoľko dôležitých odporúčaní pre budúcnosť odvetvia:

vláda stanoví cestovné na základe priemernej paušálnej sadzby
• medzi odborom železníc NZ a existujúcimi prevádzkovateľmi sa uzavrel trvalý zmluvný vzťah, aby sa zabránilo ďalšej škodlivej konkurencii.

Do 30. rokov 20. storočia strácalo bývalé Združenie motorových služieb na sile  a do roku 1935 bolo južné ostrovné združenie White Star Tourist Services premenované na Federáciu osobných služieb NZ.

Foto: natlib.govt.nz, busandcoach.co.nz

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest