Cintorín trolejbusov Škoda na Jalte zabránil vysokým škodám pri zosuve pôdy

Jalta (Ялта) je prímorské letovisko na severnom pobreží Čierneho mora a na južnom pobreží polostrova Krym. Mesto sa nachádza na mieste starej gréckej kolónie založenej gréckymi námorníkmi, jednej z mnohých krymských zátok obklopené Krymskými vrchmi.

Do mesta nevedie žiadna železnica; najbližšia stanica je v Simferopoli. S Aluštou a Simferopoľom je Jalta spojená najdlhšou trolejbusovou traťou na svete. A práve o legendárnych trolejbusoch z Československa bude náš dnešný článok.

Medzimestská trolejbusová trať Simferopoľ – Jalta na krymskom polostrove je pomerne známa svetová rekordérka. Osemdesiatikilometrovú trať preslávili české trolejbusy Škoda 9Tr a 14 Tr. Málokto z českých a slovenských nadšencov trolejbusovej dopravy však pozná aj tunajší trolejbusový cintorín. Ten sa nachádza na stanici trolejbusov v Jaltskom mikrookrese Vasilievka.

Z histórie trolejbusov na Jalte

Začiatkom 60. rokov bola v Jalte zavedená trolejbusová doprava. Dokonca boli zbúrané niektoré budovy, aby sa rozšírili cesty pre pohodlnú dopravu. Prvé vozidlá, ktoré sa používali v uliciach kúpeľného mesta, sú dnes uložené na akomsi cintoríne a nikomu neprekážajú. Toto miesto dostalo prezývku cintorín trolejbusov. Bolo akýmsi pomyselným miestom posledného odpočinku legiend minulosti. Na Krym sa dovážali  dve verzie trolejbusov – Škoda 14Tr a 9Tr. Druhá z nich patrila v tom čase v ZSSR k najrozšírenejším.

Prírodná katastrofa

Minulé leto zasypal časť Jalty silný zosuv bahna, ale staré trolejbusy opäť urobili dobrú službu „rodnému“ mestu. Trolejbusy totiž poslúžili ako štít proti zosuvu bahna a chránili zariadenia na svahu. Nachádza sa tu aj moderná trolejbusová vozovňa, ktorá nebola pri katastrofe poškodená.

Nezvratný osud

Pred pár týždňami sa začalo s odstraňovaním nánosov štrku a bahna z priestoru cintorína.

Mnohé trolejbusy sú už očistené od kameňov, hoci v niektorých je ich ešte dosť. Po úplnom vyčistení lokality budú trolejbusy presunuté do Simferopoľu, kde budú recyklované. Tým sa končí jedna kapitola histórie verejnej dopravy, ktorá pre mesto fungovala dlhé roky.

Foto: car.ru

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest