Autobusová doprava do obce Vyhne bola zriadená už v roku 1927!

Vyhne sa nachádzajú na Strednom Slovensku v okrese Žiar nad Hronom. Nájdete ich v južnej časti Štiavnických vrchov vo Vyhnianskej doline na strednom Pohroní. Obec Vyhne je predovšetkým známa svojou baníckou históriou, najstarším pivovarom na Slovensku, kúpeľníckou históriou, železiarstvom a strojárstvom.

Najslávnejšou kapitolou obce Vyhne boli jednoznačne kúpele. Prvý raz sa spomínajú ako Bzenická teplá voda (13. storočie) a v 15. storočí už boli navštevované klientelou z celej Európy. Najčastejšie sa objavovali v cestopisoch anglických a nemeckých autorov. V 18. storočí, patriace mestu Banská Štiavnica dosiahli prvý najväčší rozmach.

Boli to práve kúpele, vďaka ktorým sa v tejto obci objavil prvý autobus. Písal sa rok 1927.

Poštmajstrov autobus

Kúpele vo Vyhniach boli po dávne roky vyhľadávaným miestom ľudí nielen z blízkeho okolia. Tamojší poštmajster Alfréd Zorda (na snímke s dcérou Auréliou) si ako prvý uvedomil potrebu dopravy osôb na toto krásne miesto. V roku 1927 zakúpil autobus Praga NO a dostal štátnu licenciu na trasu Bzenica – Vyhne. Keďže k všeobecnej spokojnosti počet návštevníkov kúpeľov očividne vzrástol, neskôr Zorda požiadal o ďalšiu licenciu na trasu Vyhne – Banská Štiavnica (cez Sklené Teplice).

Alfréd Zorda na snímke s dcérou Auréliou

Praga AN

V tridsiatych rokoch 20. storočia zakúpilo riaditeľstvo kúpeľov vo Vyhniach autobus Praga AN v takzvanej „kúpeľnej verzii“. Na snímke stoja pred kúpeľným autobusom zľava vodič Jozef Lepeň, šofér autotaxíka Štefan Šugár mladší, kúpeľný záhradník Ján Špitzkopf a zriadenec z prijímacej kancelárie kúpeľov.

Autobusová kúpeľná flotila

V druhej polovici tridsiatych rokov pozostávala „kúpeľná flotila“ vo Vyhniach z osobného taxíka Praga Alfa (vpredu) a za ním stojacimi autobusmi Praga NO (patril poštmajstrovi Zordovi) a Praga AN, ktorý patril kúpeľom. Tieto tri vozidlá – motorizovaná dopravná kolóna kúpeľov – je na snímke pristavená na rušnom mieste pri schodoch na Promenádu, kde bolo ich stanovisko.

Pod taktovkou ČSAD

Počas vojny zabezpečovali dopravu osôb vo Vyhniach súkromné autobusy. Situácia sa zmenila po roku 1946, kedy bola vydaná rozhodnutím povereníka dopravy smernica s názvom „Organizácia štátnej automobilovej dopravy na Slovensku“ s dôrazom na slovíčko >štátnej< . Bola to vlastne doktrína, podľa ktorej nemala byť doprava v rukách súkromníkov. V tom istom roku vzniká Štátna automobilová doprava na Slovensku – priamy predchodca ČSAD. Dochádza k zlučovaniu organizačných jednotiek cestnej dopravy. Aj keď sa hovorí, že ČSAD začala oficiálne pracovať až v roku 1949 po delimitácií majetku ČSD a súkromných prepravcov, často prevádzkovala linky už skôr. Medzi Banskou Štiavnicou, Vyhňami a Hliníkom nad Hronom otvorila pravidelnú prepravu osôb 2. decembra 1948. Prvý štátny autobus vo Vyhniach vítalo na dolnom konci obce okolo 100 občanov. Tu ho ozdobili a v sprievode na čele s dychovou hudbou sa vydali na cestu hore obcou. Na snímke prechádza slávnostný sprievod popri Mačacom zámku. 

Slávnostná slavobrána vítala príchod prvého štátneho autobusu do Vyhní pred Grajciarovským domom. Boli to naozaj veľké oslavy. Tým „prvým“ bol v tej dobe moderný autobus Škoda 706 RO. 

Zástup obyvateľov Vyhní odprevádza prvý štátny autobus až na námestie svätého Jána. Naozaj šlo o veľký okamih v histórii obce, nakoľko kúpeľné autobusy boli určené najmä pre hostí a domáci ich nevyužívali takmer vôbec a do okolitých obcí chodili hlavne pešo. 

Zdroj: Anton Ciglan / Marian Pavúk

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest