Preteky Okolo Slovenska – dopravné obmedzenia

Preteky s názvom Okolo Slovenska však prinesú nielen športové zážitky, ale aj dopravné obmedzenia. 
Počas konania pretekov budú v dňoch 17. 9. 2020 a 18. 9. 2020 nasledovné obmedzenia v obslužnosti prímestskou a MHD dopravou v okresoch Banská Bystrica, Zvolen a Žiar nad Hronom:

Banská Bystrica 17. 9. 2020

V čase od cca 15:20 do 17:00 bude  obmedzená doprava na trase od Harmanca cez Jakub, Medený Hámor, Strieborné námestie, Horná a Komenského ulica, následne okruh vedúci cez Karlovo ponad sídlisko Rudlová – Sásová, obce Nemce a Kynceľová a cesta I/66 po Štadlerovo nábrežie.

Zvolen, 18. 9. 2020

V čase od cca 11:45 do 12:15 bude  obmedzená doprava na trase od Sliača po Železnú Breznicu cez Zvolen a obce Budča, Turová, Tŕnie.

Žiar nad Hronom, 18. 9. 2020

V čase od 7:00 do 19:00 budú z obslužnosti vylúčené nasledovné autobusové zastávky:
Prímestská:
ZH, Tesco; ZH, Dom služieb; ZH, Požiarna zbrojnica; ZH, Dom dôchodcov; ZH, I. Základná škola; ZH, Jadran
Mestská:
ZH, MHD, I. Základná škola; ZH, MHD, Jadran; ZH, MHD, ul. Svitavská

V čase od 12:00 do 15:30 budú z obslužnosti vylúčená Autobusová stanica ako aj všetky autobusové zastávky v meste Žiar nad Hronom, taktiež zastávky ZH, Tŕstie a ZH , Slnečná stráň.

Ako náhrada nástupíšť 3 až 10 z autobusovej stanice:
V čase od 12:00 do 13:30 a od 14:30 do15:30 zastávka MHD, CAZ (pri notár Kutenič) na ul. SNP v smere do ZSNP s rovnakým časom odchodu ako z Autobusovej stanice.

V čase od 13:30 do 14:30 zastávka ZH, MHD, Obchodná akadémia (v smere na Prievidzu) s časom odchodu ako na zastávke ZH, Autobusová stanica

Ako náhrada nástupíšť 15 až 20 z autobusovej stanice:
V čase od 12:00 do 15:30 zastávka ZH, MHD, Obchodná akadémia (v smere na Prievidzu) s časom odchodu ako na zastávke ZH, Autobusová stanica

 V čase od cca 12:00 do 15:30 bude obmedzená doprava zo smerov Banská Štiavnica, Vyhne, Lovča, Kremnica, Nevoľné, Janova Lehota, Slaská, Lovčica – Trubín, Lutila.

Ako náhrada nástupíšť pre diaľkové autobusové linky bude použitá zástavka Žiar nad Hronom, RSC.

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest