MHD Banská Bystrica

Sieť liniek mestskej hromadnej
dopravy Banská Bystrica

zobraziť sieť liniek vo veľkom okne

Číslo linky Trasa linky PDFplatí od 01.06.2020
1 Železničná stanica-Rooseveltova nem. a späť zobraziť
2 Vozovňa -Železničná stanica a späť zobraziť
3 Vozovňa-Rooseveltova nem. a späť zobraziť
4 TESCO Hypermarket-Železničná stanica a späť zobraziť
5 TESCO Hypermarket-Rooseveltova nem. a späť zobraziť
6 Železničná stanica-Tulská a späť zobraziť
7 Železničná stanica-Internátna a späť zobraziť
8 Železničná stanica-Tulská a späť zobraziť
20 Parkovisko Mičinská-Banská Bystrica,AS-Železničná stanica-Námestie slobody-Karpatská-Rudohorská pošta a späť zobraziť
21 Pieninská-Námestie slobody-Rakytovce ihrisko a späť zobraziť
22 Pieninská-Námestie slobody-Radvaň Park /Vozovňa/ a späť zobraziť
23 Pieninská-Námestie slobody-Banská Bystrica,AS-Majer Paneláreň a späť zobraziť
24 Mládežnícka-Strieborné námestie-Starohorská otočka a späť zobraziť
25 Rooseveltova nemocnica-Strieborné námestie-Starohorská otočka a späť zobraziť
26 Banská Bystrica-Internátna-Námestie slobody-Partizánska cesta-Starohorská rázcestie-Rudohorská pošta a späť zobraziť
27 Gaštanová-Strieborné námestie-Starohorská otočka a späť zobraziť
28 Banská Bystrica,AS-Námestie slobody-Partizánska cesta-/Rudohorská pošta/-Starohorská rázcestie a späť zobraziť
29 Parkovisko Mičinská-Železničná stanica-Námestie slobody-Stará Sásová-Karpatská-Rudohorská pošta a späť zobraziť
32 Gaštanová-Kyjevské námestie-Zvolenská cesta-Iliaš pri moste a späť zobraziť
33 THK otočka-H.Vajanského-Strieborné námestie-Jesenský vŕšok-Námestie slobody-Železničná stanica-Senica otočka a späť zobraziť
34 Železničná stanica-Námestie slobody-EUROPA SC-Gaštanová a späť zobraziť
35 Železničná stanica-Námestie slobody-Jesenský vršok-Strieborné námestie-Skubín otočka a späť zobraziť
36 Železničná stanica-Námestie slobody-Jesenský vršok-Strieborné námestie-Mlynská otočka a späť zobraziť
41 Senica otočka-Námestie slobody-Zvolenská cesta-Iliaš II. a späť zobraziť
42 Majer otočka-Námestie slobody-Šalková otočka a späť zobraziť
43 Banská Bystrica-Srnková-Železničná stanica-Námestie slobody-Jesenský vršok-Uľanka otočka a späť zobraziť
80 Banská Bystrica-Viestova-Železničná stanica-29.augusta-Ďumbierska ZŠ-Stará Sásová-Strieborné námestie-Rooseveltova nemocnica a späť zobraziť
90 Banská Bystrica-Pieninská-Karpatská-Strieborné námestie-Krematórium a späť zobraziť
97 Banská Bystrica,žel.st.-Námestie slobody-Banská Bystrica,AS-Úsvit-Okružná-Kyjevské námestie-Sládkovičova-Pršianska terasa Mosadzná a späť zobraziť
100 Bellušova-Viestova-Železničná stanica-Cesta k nemocnici-Námestie Š.Moysesa pošta-Železničná stanica-Bellušova zobraziť
Stránka sa pripravuje

Prepravný poriadok

Pin It on Pinterest