Základné údaje spoločnosti

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s.
Sídlo: Balkán č. 53, 960 95 Zvolen

Základné údaje:
IČO: 360 54 666
IČ DPH: SK2020070338
Bankové spojenie: VÚB Banka, a. s.
IBAN: SK26 0200 0000 0000 2560 6412
BIC: SUBASKBX

Predstavenstvo spoločnosti:
PhDr. Adrian Polóny – predseda predstavenstva
Mgr. Mariana Ondrejčáková Šeligová – podpredseda predstavenstva
Ing. Anton Mazán – člen predstavenstva

Výkonné vedenie spoločnosti:
Ing. Anton Mazán – generálny riaditeľ spoločnosti
Michal Bartošík – zástupca vedúceho Odboru dopravy
Ing. Martin Trnka – vedúci Odboru techniky
Ing. Elena Melišková – vedúca Odboru ekonomiky
Ing. Vladimír Oravec – vedúci Odboru informatiky

Závody spoločnosti
Závod Banská Bystrica
Závod Brezno
Závod Detva
Závod Modrý Kameň
Závod Zvolen
Závod Žiar nad Hronom (detašované pracovisko Banská Štiavnica, detašované pracovisko Žarnovica)

Pin It on Pinterest