O nás

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s.
Sídlo: Balkán č. 53, 960 95 Zvolen

Základné údaje:
IČO: 360 54 666
IČ DPH: SK2020070338
Bankové spojenie: VÚB Banka, a. s.
IBAN: SK26 0200 0000 0000 2560 6412
BIC: SUBASKBX

Predstavenstvo spoločnosti:
PhDr. Adrian Polóny – predseda predstavenstva
Mgr. Mariana Ondrejčáková Šeligová – podpredseda predstavenstva
Ing. Anton Mazán – člen predstavenstva

Výkonné vedenie spoločnosti:
Ing. Anton Mazán – generálny riaditeľ spoločnosti
Michal Bartošík- zástupca vedúceho Odboru dopravy
Ing. Martin Trnka – vedúci Odboru techniky
Ing. Elena Melišková – vedúca Odboru ekonomiky
Ing. Vladimír Oravec – vedúci Odboru informatiky

Pin It on Pinterest