Bezplatná doprava pre občanov Ukrajiny – aktualizácia 12. 10. 2023

Aktualizácia usmernenia k poskytovaniu bezplatnej prepravy občanom Ukrajiny

S účinnosťou od 04. 05. 2022 sa bude bezplatná preprava občanom Ukrajiny (vrátane príručnej/cestovnej batožiny, živých spoločenských zvierat podľa platného Prepravného poriadku dopravcu) poskytovať za nasledovných podmienok, pričom žiadame o akceptáciu nižšie uvedených dokladov, ktoré sa preukazujú bezprostredne pri nástupe do vozidla vodičovi:

    • preukaz cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska alebo doklad vo formáte A4 „Potvrdenie o udelení/predlžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky“ s označením „ODÍDENEC“ podľa vzoru v Prílohe č. 1 s ich akceptáciou najskôr od dátumu 01. 03. 2022 (dieťa do dovŕšenia 6. roku veku len v sprievode osoby od dovŕšenia 15. roku veku),

alebo, v prípade, že nie je k dispozícii vyššie uvedené,

    • cestovný doklad s fotografiou vo fyzickom vyhotovení v originálnej forme, resp. dočasný cestovný doklad (napr. cestovný pas),
    • preukaz totožnosti s fotografiou vo fyzickom vyhotovení v originálnej forme,
    • rodný list dieťaťa, ak nie je k dispozícii cestovný doklad, resp. iný preukaz totožnosti (dieťa do dovŕšenia 6. roku veku len v sprievode osoby od dovŕšenia 15. roku veku).

          V súvislosti s konfliktom na Ukrajine a na základe dohody s BBSK dňom 27. 2. 2022 zavádzame bezplatnú prepravu vo všetkých autobusových spojoch na všetkých linkách prímestskej autobusovej dopravy pre občanov Ukrajiny, ktorí sa preukážu platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom.
          Bezplatná preprava platí aj pre deti v sprievode osoby, ktorá sa príslušnými dokladmi preukázala.

          V súvislosti s konfliktom na Ukrajine a na základe žiadosti mesta Zvolen dňom 1. 3. 2022 zavádzame bezplatnú prepravu vo všetkých autobusových spojoch na všetkých linkách mestskej hromadnej dopravy Zvolen pre občanov Ukrajiny, ktorí sa preukážu platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom.
          Bezplatná preprava platí aj pre deti v sprievode osoby, ktorá sa príslušnými dokladmi preukázala.

          V súvislosti s konfliktom na Ukrajine a na základe žiadosti mesta Žiar nad Hronom dňom 1. 4. 2022 zavádzame bezplatnú prepravu vo všetkých autobusových spojoch na všetkých linkách mestskej hromadnej dopravy Žiar nad Hronom pre občanov Ukrajiny, ktorí sa preukážu preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska alebo dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“.

Zdieľať tento článok

Pin It on Pinterest